Kvinnor som är överviktiga eller överviktiga när de blir gravida möter en ökad risk för att få ett barn med en större födelsedefekt, varnar ny svensk forskning.

Och ju större överflödet är, desto högre är den uppenbara risken, sa studieförfattarna.

Risken för att en nyfödd kommer att ha en stor födelsedefekt under det första leveåret "ökar successivt med en mammas övervikt och grad av fetma", säger huvudutredaren Dr. Martina Persson. Hon är seniorforskare vid klinisk epidemiologisk enhet vid Karolinska Institutet i Stockholm.


Forskarteamet drog slutsatsen att även om det är omöjligt att bevisa ett direkt orsak-och-effekt-förhållande, verkar det som om det finns en ständigt ökande koppling mellan risken för födelsedefekt och stigande mors vikt.

Men Persson tillade att den absoluta risken för fetma-relaterade födelsedefekter är liten.

"Man måste komma ihåg att även om relativa risker för missbildningar är betydligt högre hos avkommor av feta mödrar, är det absoluta antalet drabbade barn lågt", förklarade hon.


Det svenska teamet konstaterade att kopplingen mellan fetternes fetma och risken för födelsedefekter redan är väl etablerad. Det som inte har varit lika tydligt är om större vikt leder till fler födelsedefekter eller inte, enligt Persson.

Det som emellertid är klart är att "förekomsten av fetma ökar och fetma är ett stort folkhälsoproblem i många länder," sade Persson.

Hon påpekade att ungefär 13 procent av svenska kvinnor från och med 2014 var överviktiga när de blev gravida. 1992 var antalet bara 6 procent.


I USA var (från 2010) mer än två av tre amerikanska vuxna antingen överviktiga eller feta. Mer än en tredjedel av amerikanska kvinnor är överviktiga, enligt U.S. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidneys Disneys.

Den aktuella studien tittade på data som erhölls från det svenska medicinska födelsregistret. Forskarna inkluderade ungefär 1,2 miljoner svenska kvinnor som födde mellan 2001 och 2014.

Risken för en födelsedefekt befanns vara högre bland pojkar än flickor (4,1 procent mot 2,8 procent). Men totalt sett befanns ungefär 3,5 procent av barnen ha en stor födelsedefekt med hjärta, könsorgan, lemmar, urinvägar, matsmältningsorgan eller nervsystem.

Men när de delades upp efter viktstatus fann forskarna små men betydande riskskillnader.

Bland kvinnor med normal vikt - de med ett kroppsmassaindex (BMI) mellan 18,5 och 24–3,4 procent av deras barn hade födelsedefekter. BMI är en grov uppskattning av kroppsfett baserat på mätningar av höjd och vikt.

För en kvinna som är 5 fot, 6 tum lång, är en normal vikt mellan 115 och 154 pund, enligt U.S. National Heart, Lung and Blood Institute. Övervikt skulle börja vid 155 pund, medan fetma skulle börja vid 186 pund för en kvinna av den höjden. En BMI på 35 började när vikten nådde 216 pund. Och en BMI på 40 skulle börja vid 248 pund, med samma exempel.

Risken för fosterskador ökade till 3,5 procent bland överviktiga kvinnor med en BMI på 25 till 29,9. Det var 3,8 procent bland feta kvinnor med en BMI på 30 till 34.

Bland feta kvinnor med en BMI på 35 till 39 och de med en BMI på 40 och uppåt ökade risken till 4,2 respektive 4,7 procent.

Personer som är överviktiga eller överviktiga bör försöka gå ner i vikt innan de blir gravida.

Hon varnade också för bantning när hon var gravid. Persson förklarade att "den mest känsliga perioden för fosterorganets utveckling är de första åtta veckorna av dräktigheten."

Dr. Siobhan Dolan är medicinsk rådgivare för March of Dimes och professor i obstetrik och gynekologi och kvinnors hälsa vid Montefiore Medical Center i New York City.

"Den absoluta risken för fosterskador förblir låg," sade Dolan. "Men det vi vill betona för kvinnor är att det finns områden där de kan göra en skillnad och minska risken."

Men bantning medan gravid är inte en bra idé, instämde hon.

"Kvinnor bör äta en hälsosam, välbalanserad diet under graviditeten och ta ett dagligt förlossnings vitamin innehållande 400 mikrogram folksyra, börjar innan de blir gravida och fortsätter med ett dagligt förefödligt vitamin som har 600 mcg folsyra under hela graviditeten, "rådde hon.

"Men att få en sund vikt är en stor del av vad kvinnor kan göra innan de blir gravida, tillsammans med att sluta röka och diskutera alla läkemedel som de tar med sin läkare, "sade Dolan." Detta kan allt göras som en del av ett föruppfattningsbesök med din läkare, vilket är en bra idé innan du blir gravid. "

Studien publicerades online 15 juni i BMJ.


3000+ Common English Words with British Pronunciation (Juni 2021).